اسپری کاربراتور و انژکتورشوی خودرو سوزوکی

این محصول جهت تمیز کردن و محافظت از انژکتورها و سیستم سوخت رسانی کاربرد دارد.