شیشه شوی سوزوکی

این محصول با قدرت پاک کنندگی فوق العاده و رایحه مطبوع، آلودگی هایی مانند: دوده، لکه چربی و غیره را از روی سطوح صیقلی و شیشه ای به راحتی پاک می کند.