براق کننده فوری بدنه خودرو سوزوکی

این محصول با ایجاد لایه ای محافظ بر روی بدنه خودرو باعث درخشان شدن آن می شود و از رنگ اتومبیل در مقابل اشعه ماورا بنفش خورشید محافظت می کند.