براق کننده تایر سوزوکی

این محصول بدون نیاز به دستمال باعث براق شدن لاستیک خودرو شده و علاوه بر براقیت از فرسایش و ترک خوردگی آن جلوگیری میکند.