رینگ شوی سوزوکی

این محصول با فرمول غیر اسیدی، بدون ایجاد خوردگی بر روی چرخ، گرد و غبار و لکه های روغنی را از روی آن پاک کرده و موجب درخشش آن می شود.